Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός με χρήση ΓΣΠ Print
Wednesday, 26 March 2008 10:40

6646 Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός με χρήση ΓΣΠ


(Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Γ. Φώτης)

  • Τα Πληροφοριακά Συστήματα στον σχεδιασμό του χώρου.
  • Ο ρόλος των ΓΣΠ στον Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό.
  • Ανάλυση χώρου και Μοντελοποίηση σε περιβάλλον ΓΣΠ.
  • Διατύπωση και αξιολόγηση εναλλακτικών Χωροταξικών και Πολεοδομικών προτάσεων.
  • Χωροθέτηση λειτουργιών και δραστηριοτήτων και ΓΣΠ.
  • Πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων και ΓΣΠ.
  • Ειδικά θέματα και ιδιαιτερότητες του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
  • Εφαρμογές.

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 07 May 2015 09:43