Πληροφορίες PDF Print E-mail
Written by John   
Thursday, 20 March 2008 18:41

Γραμματεία ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική»

Γραμματεία ΣΑΤΜ

Υπόψη: Κας Ε. Παλιάτσου

Υπόψη: Κας Α. Δοντά

Τηλ: 210-772-2724

Τηλ: 210-772-2781

Fax: 210-772-3802

Fax: 210-772-2690

e-mail:

e-mail:

e-mail:

 

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κτίριο Λαμπαδαρίου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
15780 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

 

Last Updated on Wednesday, 03 May 2017 13:13