Ψηφιακή Τεχνολογία και Χαρτογραφική Παραγωγή Print
Wednesday, 26 March 2008 10:39

6643 Ψηφιακή Τεχνολογία και Χαρτογραφική Παραγωγή


(Υπεύθυνος: Καθ. Λ. Τσούλος)

Εισαγωγή

Αναπαραγωγή εικόνας

 • Αναλογική τεχνική

 • Αναπαραγωγή εικόνων μη συνεχόμενου τόνου

 • Χάραξη, screen tints

 • Αναπαραγωγή εικόνων συνεχόμενου τόνου

 • Ψηφιακή τεχνική

 • Ψηφιακά screen tints

 • Halftone screens

Εκτύπωση εικόνας σε πολλά αντίγραφα

 • Τεχνολογία offset

Το χρώμα στην οθόνη του Η/Υ

 • Οθόνες raster

 • Ειδικά προβλήματα [διόρθωση Γαμμα-dithering]

 • Μοντέλα απόδοσης χρώματος

Το χρώμα στους σχεδιαστές εκτυπωτές

 • Εκτυπωτές

 • Σχεδιαστές

 • Εικονοθέτες

Ψηφιακή αναπαραγωγή χάρτη

Ψηφιακή αναπαραγωγή χάρτη σε περιβάλλον Arc/Info

6643 Ψηφιακή Τεχνολογία και Χαρτογραφική Παραγωγή

Last Updated on Thursday, 18 November 2010 13:18