Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφιακής Τηλεπισκόπησης Print
Wednesday, 26 March 2008 10:37

6631 Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφιακής Τηλεπισκόπησης


(Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Αργιαλάς)

  • Φωτοερμηνεία. Φυσικές αρχές Τηλεπισκόπησης. Πολυφασματικές, Υπερφασματικές, Θερμικές και Ραντάρ απεικονίσεις.
  • Δορυφόροι παρακολούθησης Γης, Θαλάσσης, Ατμόσφαιρας. Διεθνή Προγράμματα.
  • Γεωμετρική και Ραδιομετρική Αναγωγή Εικόνων
  • Αλγόριθμοι Ψηφιακής Ανάλυσης και Ταξινόμησης Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων
  • Προχωρημένες Μέθοδοι Ταξινόμησης
  • Ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου και γεωμορφομετρική εξαγωγή χαρακτηριστικών
  • Ανίχνευση, Αναπαράσταση, Περιγραφή και Αναγνώριση Προτύπων. Κατάτμηση Περιοχών, Μαθηματική Μορφολογία. Όραση Υπολογιστών στη Τηλεπισκόπηση.
  • Εφαρμογές στη Γη, Θάλασσα, και Ατμόσφαιρα.

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 18 November 2010 13:12