Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικής& Βιομηχανικής Γεωδαισίας Print
Wednesday, 26 March 2008 10:37

6621 Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικής& Βιομηχανικής Γεωδαισίας


(Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Σταθάς)

  • Μετρήσεις ακριβείας με Γεωδαιτικά όργανα

  • Βαθμονομήσεις Γεωδαιτικών οργάνων
  • Δίκτυα για προσδιορισμό μικρομετακινήσεων σε κατασκευές (κτίρια-μνημεία)

  • Μεθοδολογία υπαίθρου- Ανάλυση των παρατηρήσεων
  • Προηγμένα συστήματα Βιομηχανικής Γεωδαισίας

  • Μεθοδολογία παρατηρήσεων και ανάλυση
  • Ολοκληρωμένα Παραδείγματα- Εφαρμογές

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Wednesday, 12 September 2012 10:45