Συλλογή Χωρικών Δεδομένων και Εντοπισμός Print
Wednesday, 26 March 2008 10:27

6602 Συλλογή Χωρικών Δεδομένων και Εντοπισμός


(Υπεύθυνος - Συντονιστής: Καθ. Δ. Σταθάς)

  • Εισαγωγή
  • Συστήματa αναφοράς, Γεωδαιτικό Datum. Πηγές χωρικών δεδομένων. Τεχνικές συλλογής χωρικών δεδομένων και ανάλυση με: Κλασσικές και δορυφορικές Γεωδαιτικές μεθόδους. Φωτογραμμετρικές μεθόδους. Μεθόδους Τηλεπισκόπησης.
  • Λήψη στοιχείων από Χάρτες

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος


Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Wednesday, 12 September 2012 10:44