Θεωρία Γεωπληροφορικής Print
Wednesday, 26 March 2008 10:26

6601 Θεωρία Γεωπληροφορικής


(Υπεύθυνος-Συντονιστής: Καθ. Μ. Κάβουρας)

 • Θεωρητική Βάση Γεωπληροφορικής-Ιστορική εξέλιξη
 • Έννοιες του Χώρου και Χρόνου και Απεικόνιση Χωρικής Γνώσης
 • Υλοποίηση Χωρικών Εννοιών και Μοντέλων σε ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Πηγές και Τεχνολογίες Συλλογής Δεδομένων - Υποδομές χωρικών δεδομένων (SDIs)
 • Αντικειμενοστραφή μοντέλα (object / entity / vector based)
 • Μοντέλα συνεχών πεδίων (continuous-field / raster based)
 • Δομές δεδομένων και εννοιολογικός σχεδιασμός χωρικών ΒΔ
 • Σχήματα Γεω-Ταξινόμησης
 • Αναγνώριση χωρικών μορφών ανάγλυφου - Περιγραφή-Απεικόνιση ανάγλυφου
 • Στοιχεία χωρικής ανάλυσης.
 • Ενοποίηση -Τυποποίηση - Ανταλλαγή δεδομένων
 • Προδιαγραφές Εργασιών: Σύνταξη - Ανταπόκριση - Ποιοτικός Έλεγχος
 • Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος
  Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος
  Last Updated on Thursday, 18 November 2010 13:22