Εισαγωγή      Γενικές Πληροφορίες      Ύλη - Διαλέξεις      Εργασίες      Βαθμολογία      Χρήσιμες Συνδέσεις


Καλώς ήλθατε στις ιστοσελίδες του μαθήματος "Μέθοδοι και Τεχνικές Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Φυσικών Πόρων" που διδάσκεται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Γεωπληροφορική" της Σχολής Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Στο παρεχόμενο υλικό, μεταξύ άλλων μπορείτε να βρείτε: Νέα

Σύνταξη & επιμέλεια ιστόσελίδας:

Ακριβή Λέκα mailto:akrivileka@gmail.com
Νίκος Χρυσόπουλος mailto:nchrisopoulos@gmail.com

Τελευταία ενημέρωση: 17/6/2008 12:00:00 EET