Εισαγωγή      Γενικές Πληροφορίες      Ύλη - Διαλέξεις      Εργασίες      Βαθμολογία      Χρήσιμες Συνδέσεις


Το μάθημα "Μέθοδοι και Τεχνικές Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Φυσικών Πόρων" διδάσκεται στο δεύτερο τετράμηνο σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος "Γεωπληροφορική", κατόπιν επιλογής του από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποτελεί μάθημα εξειδίκευσης.
Βασικό αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και πιο συγκεκριμένα η μεθοδολογία εκπόνησής των. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα εμβαθύνει σε: Διδακτικό Προσωπικό

Καθ. Κ. Κασσιός
Κτήριο Βεή 2ος Όροφος
τηλ: 210-7722744
email:ccassios@central.ntua.gr
MSc Τοπογράφος Μηχ/κος Ακριβή Λέκα
Κτήριο Βεή 2ος όροφος
τηλ: 210 -7724031
email:akrivileka@gmail.com
MSc Τοπογράφος Μηχ/κος Μάνια Λάμπρου
ΜΕΚΔΕ Μέτσοβο
τηλ:26560-29047
email: manialamb@yahoo.gr


Εργασίες

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, ανάλογα με τον χώρο από τιν οποίο προέρχεται, αναλαμβάνει να εκπονήσει μια εργασία, η οποία μπορεί να βασίζεται στη διπλωματική του εργασία.
Οι αναθέσεις εργασίών, μετά και τις διευκρινιστικές οδηγίες, βρίσκονται εδώ

Σύνταξη & επιμέλεια ιστόσελίδας:

Ακριβή Λέκα mailto:akrivileka@gmail.com
Νίκος Χρυσόπουλος mailto:nchrisopoulos@gmail.com

Τελευταία ενημέρωση: 17/6/2008 12:00:00 EET