Εισαγωγή      Γενικές Πληροφορίες      Ύλη - Διαλέξεις      Εργασίες      Βαθμολογία      Χρήσιμες Συνδέσεις


Εβδομάδα 
Διάλεξη 
Διαφάνειες 
Εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό – Εισαγωγή στα Εδάφη 
download 
Χαρτογράφηση Εδαφών – Διαχείριση Εδαφών 
download 
Agenda 21 – Το φαινόμενο της Ερημοποίησης 
download 
Επιπτώσεις από Έργα – Ιστορική αναδρομή 
download 
Επιπτώσεις από Έργα – Νομοθετικό Πλαίσιο 
download 
Επιπτώσεις από Έργα – Μέθοδοι & Τεχνικές 
download 
Επιπτώσεις από Προγράμματα 
download 

download 
Ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι – Βλαστητικοί Πόροι – Προστατευόμενες Περιοχές 
download 

download 
Ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι – Δάση – Δασολόγιο – Δασική Νομοθεσία 
download 
10 
Εφαρμογές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Case Studies 
download 
11 
Εφαρμογές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Case Studies 
download 
12 
Ανασκόπηση περιβαλλοντικών Μεταβλητών & Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
download 

Σύνταξη & επιμέλεια ιστόσελίδας:

Ακριβή Λέκα mailto:akrivileka@gmail.com
Νίκος Χρυσόπουλος mailto:nchrisopoulos@gmail.com

Τελευταία ενημέρωση: 17/6/2008 12:00:00 EET