Εισαγωγή      Γενικές Πληροφορίες      Ύλη - Διαλέξεις      Εργασίες      Βαθμολογία      Χρήσιμες Συνδέσεις


Μεταπτυχιακός Φοιτητής 
Θέμα 
Επιβλέπων 
Βανιώτη Αθηνά 
«Διερεύνηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον Λαυρεωτικής από την ανάπτυξη του Λιμανιού Λαυρίου»
Ακριβή Λέκα
Τυπάλδου Ελένη 
«Συγκριτικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις σε έργα Οδοποιίας Σηράγγων και ανοικτών οδών (περίπτωση Κατεχάκη – Σταυρού)» 
Μάνια Λάμπρου
Αντωνίου Μαρία 
«Τεχνικά Έργα & Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις με έμφαση στη σεισμικότητα» 
Καθ. Κ. Κασσιός
Γκόσιου Αλεξάνδρα 
«Επιπτώσεις & Επανορθωτικά Μέτρα από έργα Οδοποιίας στα οικοσυστήματα που μελέτησε 
Ακριβή Λέκα
Βαλερά Κυριακή 
«Καταγραφή – Αξιολόγηση των φιλικών προς το περιβάλλον δομικών υλικών που υποκαθιστούν το μπετόν» 
Ακριβή Λέκα
Αστυακόπουλος Άλκης 
«Στρατηγική Περιβαλλοντική Διερεύνηση Επιπτώσεων από το Σχέδιο Ανάπτυξης Φωκίδας» 
Μάνια Λάμπρου
Μανιμανάκη Ελευθερία 
«Καταγραφή των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη λειτουργία των συστημάτων διανομής ενέργειας»  
Καθ. Κ. Κασσιός
Ζερβογιάννη Χριστίνα 
«Διερεύνηση Επιπτώσεων και Ιεράρχηση Μέτρων Αποκατάστασης Περιβάλλοντος από τα λατομεία Μαρκόπουλου - Μεσογαίας  
Καθ. Κ. Κασσιός
Τσιάμη Αθηνά 
«Διερεύνηση Επιπτώσεων και Ιεράρχηση Μέτρων Αποκατάστασης Περιβάλλοντος αυθαίρετης δόμησης (έμφαση στο Ν.Ευβοίας) 
Ακριβή Λέκα
Παραλυκίδης Σιδέρης 
«Επιπτώσεις στο Περιβάλλον από τη Δασική Οδοποιία» 
Καθ. Κ. Κασσιός
Παπαδάκη Κατερίνα 
«Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από πυρκαϊές στα νησιά Β.Αιγαίου με έμφαση στην οικονομική διάσταση» 
Ακριβή Λέκα
Αλεξιάδη Χριστίνα 
«Χρησιμότητα του Google Earth στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» 
Ακριβή Λέκα
Χρυσόπουλος Νικόλαος 
Δημιουργία και Διαχείριση Ιστοσελίδας Μαθήματος 
Ακριβή Λέκα 
Καροπούλου Θεοδοσία 
«Η σημασία της Τηλεπισκόπισης στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» 
Ακριβή Λέκα 
Σιάμα Ιωάννα 
«Στρατηγικές Επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού πάρκου της Αρκαδίας»  
Καθ. Κ. Κασσιός 
Καραγιάννη Αντωνία 
«Λυκαίον Όρος» 
Καθ. Κ. Κασσιός 
Δράκου Ιουλία 
«Συγκριτική Μελέτη Ευρωπαϊκής & Αλβανικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας – Συνθήκη ESPOO» 
Καθ. Κ. Κασσιός 
Τζιωρτζιώτη Ελένη 
«Ρέμα Αμαρουσίου – Θετικές ΜΠΕ» 
Καθ. Κ. Κασσιός 
Γρύλλης Παναγιώτης 
«Ρόλος των Δορυφορικών Εικόνων & του GIS στις ΜΠΕ»; 
Ακριβή Λέκα 
Ζούμπου Αντωνία 
«Γενικό Χωροταξικό Ελλάδας-Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού: Μια κριτική τεχνοοικονομική προσέγγιση.» 
Μάνια Λάμπρου 

Σύνταξη & επιμέλεια ιστόσελίδας:

Ακριβή Λέκα mailto:akrivileka@gmail.com
Νίκος Χρυσόπουλος mailto:nchrisopoulos@gmail.com

Τελευταία ενημέρωση: 17/6/2008 12:00:00 EET