Εφαρμογές Γεωπληροφορικής Print
Wednesday, 26 March 2008 10:30

6607 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής


(Υπεύθυνος - Συντονιστής: Καθ. Μ. Κάβουρας)

 • Το ρόλο της Γεωπληροφορικής στο Σχεδιασμό.
 • Εμβάθυνση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
   Ορισμοί
   Τύποι Δεδομένων
   Τοπολογία
   Εργαλεία
 • Διαχείριση, ανάλυση και επεξεργασία χωρικών δεδομένων.
 • Βάσεις Διαχείρισης Δεδομένων.
   Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων
   Εννοιολογικός Σχεδιασμός
   Λογικός Σχεδιασμός
 • Συστήματα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων.
   Τρόποι απεικόνισης της φυσικής πραγματικότητας
   Βάσεις Μοντέλων
 • Εφαρμογή 1: Εθνικό Κτηματολόγιο.
   Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος
   Τεχνικές προδιαγραφές
   Κωδικοποίηση των στοιχείων του Κτηματολογίου
 • Εφαρμογή 2: Χωρικά Κατανεμημένα Μοντέλα Φυσικών Διαδικασιών.
   Φυσικές διαδικασίες
   Απεικόνιση της φυσικής πραγματικότητας
   Μοντέλα: Επιλογή- Παραμετροποίηση
   Σύνδεση Μοντέλων- ΣΓΠ
 • Aλλες Εφαρμογές

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 27 September 2012 13:37