Επεξεργασία, Ανάλυση και Απόδοση Χωρικών Δεδομένων Print
Wednesday, 26 March 2008 10:29

6606 Επεξεργασία, Ανάλυση και Απόδοση Χωρικών Δεδομένων


(Υπεύθυνος - Συντονιστής: Επ. Καθ. Λ. Τσούλος)

Κατηγορίες χωρικών δεδομένων [χάρτες, φωτογραφίες, τηλεπισκοπικές εικόνες].

 • Χαρτογραφικά δεδομένα: Ερμηνεία -κατηγοριοποίηση. Δημιουργία δομών με βάση επιλεγμένα χωρικά μοντέλα. Μετασχηματισμοί μεταξύ διαφορετικών δομών.
 • Φωτογραμμετρικά δεδομένα:
   Οργανα, λογισμικό, συστήματα διδιάστατης -τρισδιάστατης απόδοσης
   Φωτογραμμετρικά δίκτυα
   Ορθοφωτογραφία
 • Τηλεπισκοπικές εικόνες:
 • Ψηφιακή επεξεργασία πολυφασματικών εικόνων, Ενίσχυση πολυφασματικών εικόνων με σημειακές και χωρικές επεξεργασίες, Ταξινόμηση πολυφασματικών εικόνων με επιβλεπόμενες και μη ταξινομήσεις
 • Χαρτογραφικά δεδομένα Σύνθεση - απόδοση τρισδιάστατων μοντέλων. Σύνθεση στατικών δυναμικών χαρτών - Στοιχεία Οπτικοποίησης. Σφάλματα στις βάσεις χωρικών δεδομένων.
 • Μεθοδολογία ανάλυσης χωρικών δεδομένων

Ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας, ανάλυσης και απόδοσης του συνόλου των κατηγοριών χωρικών δεδομένων με αξιοποίηση υφιστάμενων βάσεων δεδομένων.

 

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 18 November 2010 13:09