Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Γεωπληροφορική Print
Wednesday, 26 March 2008 10:28

6605 Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Γεωπληροφορική


(Υπεύθυνος - Συντονιστής: Καθ. Ν. Μήτρου)

 • Εισαγωγή

 • Γενικά για το μάθημα, περιοχές ενδιαφέροντος, γενικές έννοιες, υπολογιστικά συστήματα, γενική τους αρχιτεκτονική, πως δένουν όλα αυτά που θα ακουστούν στο μάθημα, κλπ.
 • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

 • Που χρειάζονται οι δομές δεδομένων, τύποι δομών (πίνακες, λίστες, δένδρα, κατακερματισμός), αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης δεδομένων, αρχεία.
 • Βάσεις Δεδομένων

 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) - Βασικές αρχές - Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) - Κατηγορίες ΣΔΒΔ - Αρχιτεκτονικές ΣΔΒΔ - Μοντέλα Δεδομένων - Το σχεσιακό μοντέλο - Σχεδίαση Πληροφοριακού Συστήματος για ΣΔΒΔ (Ιδεατή Σχεδίαση, Λογική Σχεδίαση, Φυσική Σχεδίαση). Γλώσσες ΒΔ - Η γλώσσα SQL - Απλές και πολύπλοκες ερωτήσεις. ΣΔΒΔ για μικρές εφαρμογές - Το πακέτο Microsoft Access - Πίνακες -Δημιουργία πινάκων και συσχετίσεων - Ερωτήσεις (απλές, στατιστικές, κλπ)
 • Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων

 • Σύλληψη (capture) και Οπτικοποίηση (display) εικόνων, Δομές εικόνων και κωδικοποίηση (binary, quadtrees, κλπ), Αναγνώριση προτύπων - στατιστικές, συντακτικές, δομικές αναγνωρίσεις.
 • Συστήματα Γνώσης και Έμπειρα Συστήματα

 • Αναπαράσταση Γνώσεων. Βασικές αρχές και μεθοδολογίες. Σχέση βάσεων γνώσεων και βάσεων δεδομένων. Έμπειρα συστήματα.
 • Επίλογος

 • Ανακεφαλαίωση και δέσιμο όλων αυτών που ακούστηκαν στο μάθημα με το υπόλοιπο

  πρόγραμμα σπουδών.

 

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 07 May 2015 09:41