Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στη Μεταλλευτική Print
Wednesday, 26 March 2008 10:44

6676 Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στη Μεταλλευτική


(Υπεύθυνοι: Καθ. Γ. Παναγιώτου, Λέκτ. Αικ. Αδάμ)

  • Χρήση ειδικών πακέτων λογισμικού για τη συλλογή, οργάνωση, διαχείριση, απεικόνιση κλπ. δεδομένων μεταλλευτικού ενδιαφέροντος, καθώς και εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης των δεδομένων αυτών για τον σχεδιασμό εκμεταλλεύσεων κοιτασμάτων, τη διαχείριση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, τον ορθολογικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και την αποκατάσταση περιοχών που έχουν υποστεί εκμετάλλευση.

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Wednesday, 12 September 2012 10:47