Χωρικές Βάσεις Δεδομένων Print
Wednesday, 26 March 2008 10:43

6671 Χωρικές Βάσεις Δεδομένων


(Υπεύθυνος: Καθ. Ν. Μήτρου)

 • Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
 • Τρόποι αποθήκευσης πληροφορίας
 • Σχεσιακό Μοντέλο και SQL
 • SQL
 • Ακεραιότητα, ασφάλεια, άλλα λειτουργικά θέματα
 • Ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων Δεδομένων
 • Ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων Δεδομένων
 • Χωρικές βάσεις Δεδομένων - μοντέλα
 • Χωρικές βάσεις Δεδομένων - υλοποίηση
 • Χωρικές βάσεις Δεδομένων - Δεικτοδότηση
 • Σχεδιαστικά προβλήματα
 • Τάσεις και Μέλλον

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 07 May 2015 09:44