Χρήση Συστημάτων Πληροφορικής στην Οδική Υποδομή Print
Wednesday, 26 March 2008 10:42

6665 Χρήση Συστημάτων Πληροφορικής στην Οδική Υποδομή


(Υπεύθυνος: Καθ. B. Ψαριανός)

  • Έμπειρα συστήματα

Γενικά. Οφέλη εφαρμογής στην Οδική Υποδομή. Προϋποθέσεις Λογισμικού και Εξοπλισμού. Αρχιτεκτονική Συστήματος. Εφαρμογές: Σηματοδότηση, Ηχοπετάσματα, Προγραμματισμός Συντήρησης Οδοστρωμάτων, Τοίχοι Αντιστήριξης. Προοπτικές.

  • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS-T)

Γενικά. Ρόλος των ΣΓΠ στην Οδική Υποδομή. Αρχιτεκτονική Συστήματος. Οργάνωση και Δομή Δεδομένων. Εφαρμογές: Οδική Ασφάλεια, Διαχείριση Οδικών Δικτύων, Βέλτιστη Επιλογή Διαδρομής, Σχεδιασμός Διαδρομών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

  • Συστήματα Αυτοματισμού και Ρομποτικής

Γενικά. Ορισμοί. Γενική Αρχιτεκτονική Συστήματος. Συστήματα Αποτύπωσης. Αυτόματος Εντοπισμός Θέσης και Έλεγχος Λειτουργίας Μηχανημάτων Οδοποιίας. Ερευνητικές Εργασίες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων. Περιπτώσεις: Οδοστρωσία, Ανακύκλωση Οδοστρώματος, Κατασκευή Αγωγών, Αποκατάσταση Ρωγμών Οδοστρώματος

  • Τηλεματική

Γενικά. Τεχνολογικές συνιστώσες. Ανθρώπινος Παράγοντας. Κοινωνική Αποδοχή. Χρήση και Εφαρμογές Συστημάτων Τηλεματικής για (α) Έλεγχο και Διαχείριση της Κυκλοφορίας, (β) Πλοήγηση και Προσδιορισμό Διαδρομής Οχημάτων, (γ) Πληροφόρηση Χρηστών Οδού, (δ) Οδική Ασφάλεια, (ε) Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών.

 

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 18 November 2010 13:21