Θεωρία Παραμορφώσεων στις Κλίμακες Φλοιού και Τεχνικών Έργων Print
Wednesday, 26 March 2008 10:42

6661 Θεωρία Παραμορφώσεων στις Κλίμακες Φλοιού και Τεχνικών Έργων


(Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σακελλαρίου)

  • Υπομνήσεις γνώσεων Μηχανικής:

Μετατοπίσεις (Displacements) και ανηγμένες παραμορφώσεις(strains): Είδη - Αναλυτικές σχέσεις μετατοπίσεων και ανηγμένων παραμορφώσεων - Σχέσεις τάσεων και παραμορφώσεων - Μέθοδοι ανάλυσης-Αριθμητικές μέθοδοι.

  • Κλίμακα Φλοιού: Αίτια-Μηχανισμοί (Plate Tectonics)

Παραμορφωσιακό και Τασικό πεδίο φλοιού-Καταστατικοί νόμοι - Όλκιμη συμπεριφορά: Πτυχώσεις (Folding) - Ψαθυρή συμπεριφορά: Ρήγματα (Faulting) - Είδη ρηγμάτων-Πεδίο παραμορφώσεων στην περιοχή ρηγμάτων - Έννοιες Μηχανικής των Θραύσεων - Η ρωγμή ως μοντέλο πηγής σεισμών-Έννοιες σεισμολογίας.

  • Κλίμακα Τεχνικών Έργων: Είδη-Ελαστική και Πλαστική συμπεριφορά

Παραμορφώσεις εξαρτόμενες από τον χρόνο-Παραμορφώσεις σε γεωτεχνικά έργα:Παραμορφώσεις(επιφανειακές καθιζήσεις) προκαλούμενες από υπόγεια έργα-Είδος, μέγεθος-Η σημασία των μετρήσεων των παραμορφώσεων της διατομής κατά τη διάρκεια της κατασκευής υπόγειων έργων-Παραμορφώσεις κατασκευών αντιστήριξης-Παραμορφώσεις θεμελίων-Παραμορφώσεις και παρακολούθηση εξέλιξής τους σε φυσικά και τεχνικά πρανή. Παραμορφώσεις σε έργα ανωδομής: είδη-τάξη μεγέθους.

 

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος


Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 18 November 2010 13:20