Αξίες και Ανάπτυξη - Αξιοποίηση Ακινήτων Print
Wednesday, 26 March 2008 10:41

6652 Αξίες και Ανάπτυξη - Αξιοποίηση Ακινήτων


(Υπεύθυνη: Επικ. Καθ. Χ. Πότσιου)

  • Η αξία ακινήτων. Φύση. Περιεχόμενο. Έννοιες. Ορισμοί. Ανάλυση και Λειτουργία της Αγοράς Ακινήτων. Συνθήκες ισορροπίας και επάρκειας. Νόμος ζήτησης-προσφοράς. Η εξέλιξη των τιμών. Η αναγκαιότητα προσδιορισμού της Αξίας. Προβλέψεις νομοθεσίας. Φορολογία ακινήτων. Παράγοντες που επηρεάζουν την Αγορά Ακινήτων. Ταξινόμηση. Επιδράσεις. Χωρική αλληλεξάρτηση. Η χρήση των Ακινήτων ως βασικό στοιχείο διαμόρφωσης της τιμής. Περιορισμοί χρήσεων. Βέλτιστη χρήση. Παραδοσιακές μέθοδοι εκτίμησης και χρησιμοποίηση τους κατά περίπτωση. Ανάπτυξη συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Ακινήτων. Εκτιμήσεις με χρήση G.I.S.
  • Η ανάπτυξη - αξιοποίηση Ακινήτων (Real Estate Development ή RED). Θεμελιώδεις αρχές, κανόνες και διαδικασίες RED. Κατηγορίες επενδύσεων για RED. Σχεδιασμός της στρατηγικής, επιλογή θέσης, ανάλυση της αγοράς, υπάρχοντες περιορισμοί. Μελέτη σκοπιμότητας, δυνατότητες χρηματοδότησης ή επιδότησης μέσω Αναπτυξιακών Νόμων. Ανάλυση κόστους, σχεδιασμός της επένδυσης, σύνταξη business plan. Υλοποίηση και διαχείριση της επένδυσης.

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Wednesday, 12 September 2012 10:47