Μέθοδοι και Τεχνικές Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Print
Wednesday, 26 March 2008 10:41

6647 Μέθοδοι και Τεχνικές Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
(Υπεύθυνος: Ομοτ. Καθ. Κ. Κασσιός)

  • Θέματα επιπτώσεων στο περιβάλλον από έργα και προγράμματα
  • Ειδικά θέματα διαχείρισης φυσικών διαθέσιμων (πόρων).
  • Μέθοδοι και Τεχνικές Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διεπιστημονική πληροφόρηση και συνδυασμός δεδομένων για διερεύνηση αντοχής χώρου (carrying capacity), υπολογισμός επιπτώσεων και σύγκριση εναλλακτικών λύσεων (scenarios)

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Wednesday, 08 February 2017 10:54