Αναλυτικές και Ψηφιακές Μέθοδοι Χαρτογραφίας Print
Wednesday, 26 March 2008 10:39

6642 Αναλυτικές και Ψηφιακές Μέθοδοι Χαρτογραφίας


(Υπεύθυνος: Καθ. Β. Νάκος )

 • Εισαγωγή
 • Δομή ψηφιακού χάρτη

 • (Διανυσματικός χάρτης - χάρτης ως εικόνα)
 • Δυναμικοί χάρτες και χρήση πολυμέσων στη χαρτογραφία
 • Η χρήση του χρώματος στους ψηφιακούς χάρτες
 • Χαρτογραφικές παρεμβολές
 • Αναλυτικές μεθόδους φωτοσκίασης
 • Γενίκευση Ι
 • Γενίκευση ΙΙ
 • Μεθόδους ομαδοποίησης χαρτογραφικών δεδομένων
 • Θεματικές αποδόσεις Ι
 • Θεματικές αποδόσεις ΙΙ
 • Σύνοψη

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 18 November 2010 13:17