Ειδικά Κεφάλαια Χαρτογραφίας Print
Wednesday, 26 March 2008 10:38

6641 Ειδικά Κεφάλαια Χαρτογραφίας


(Υπεύθυνος: Ομότιμ. Καθηγ. Β. Φιλιππακοπούλου)

 • Βασικές λειτουργίες της οπτικής αντίληψης
 • Αναγνώριση, διάκριση, γνώση, μετατροπή
 • Οπτική αντίληψη και χάρτες
 • Στοιχεία γραφικής σημειολογίας
 • Γραφική σημειολογία και χαρτογραφικά σύμβολα
 • Το χρώμα, τα συστήματα του χρώματος
 • Το χρώμα στη Χαρτογραφία
 • Το χρώμα και οι ψηφιακοί χάρτες
 • Μέθοδοι θεματικών απεικονίσεων - Επεξεργασία δεδομένων
 • Μέθοδοι θεματικών απεικονίσεων - απόδοση δεδομένων
 • Γνωστική Χαρτογραφία - Θεωρίες χαρτογραφικής επικοινωνίας
 • Στοιχεία σχεδιασμού - χρήση του χάρτη

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 07 May 2015 09:42