6636 Ψηφιακές Φωτογραμμετρίες Μέθοδοι


(Υπεύθυνος: Καθ. Χ. Ιωαννίδης)

  • Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
  • Τεχνικές αυτοματισμού των μετρήσεων
  • Ψηφιακή ταύτιση
  • Ανίχνευση ακμών
  • Αναγνώριση προτύπων
  • Εξαγωγή χαρακτηριστικών
  • Εφαρμογές ψηφιακών μεθόδων
  • Ψηφιακά προϊόντα

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος