6622 Αποτυπώσεις Μεγάλων Κλιμάκων


(Υπεύθυνος: Καθ. A. Γεωργόπουλος)

 • Εμβάθυνση και ολοκλήρωση μεθόδων γεωμετρικής Τεκμηρίωσης Μνημείων
 • Γεωδαιτικές Μετρήσεις, Δίκτυα, Όργανα, Μέθοδοι
  Προγραμματισμός εργασιών πεδίου και γραφείου
 • Φωτογραμμετρικές Μετρήσεις
  Προγραμματισμός και εκτέλεση επιγείων λήψεων
  Εργασίες γραφείου
 • Τρισδιάστατη ανακατασκευή μνημείων ή γενικότερα αντικειμένων που απαιτούν αποτύπωση σε μεγάλη κλίμακα
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφοριών για μνημεία
 • Ολοκληρωμένα παραδείγματα-Εφαρμογές
 • Εκπόνηση Θέματος προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες επιθυμίες όσων επιλέξουν το μάθημα

 

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος