Αποτυπώσεις Μεγάλων Κλιμάκων Print
Wednesday, 26 March 2008 10:37

6622 Αποτυπώσεις Μεγάλων Κλιμάκων


(Υπεύθυνος: Καθ. A. Γεωργόπουλος)

 • Εμβάθυνση και ολοκλήρωση μεθόδων γεωμετρικής Τεκμηρίωσης Μνημείων
 • Γεωδαιτικές Μετρήσεις, Δίκτυα, Όργανα, Μέθοδοι
  Προγραμματισμός εργασιών πεδίου και γραφείου
 • Φωτογραμμετρικές Μετρήσεις
  Προγραμματισμός και εκτέλεση επιγείων λήψεων
  Εργασίες γραφείου
 • Τρισδιάστατη ανακατασκευή μνημείων ή γενικότερα αντικειμένων που απαιτούν αποτύπωση σε μεγάλη κλίμακα
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφοριών για μνημεία
 • Ολοκληρωμένα παραδείγματα-Εφαρμογές
 • Εκπόνηση Θέματος προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες επιθυμίες όσων επιλέξουν το μάθημα

 

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 18 November 2010 13:12