Μέθοδοι Αναπαράστασης Γεωγραφικής Γνώσης Print
Wednesday, 26 March 2008 10:36

6613 Μέθοδοι Αναπαράστασης Γεωγραφικής Γνώσης


(Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Κάβουρας)

 • Εισαγωγή στην Αναπαράσταση Γνώσης-Ιστορική Εξέλιξη
 • Δεδομένα-Πληροφορία-Γνώση
 • Χωρική Γνώση, Ορισμός- Χαρακτηριστικά
 • Εισαγωγή στην Λογική
 • Σημασιολογικά Δίκτυα
 • Πλαίσια
 • Πλέγματα
 • Rule-based Systems
 • Εννοιολογικά Διαγράμματα
 • Τυπικές Οντολογίες
 • Ανάπτυξη οντολογιών
 • Επεξεργασία φυσικής γλώσσας

 

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 18 November 2010 13:11