Έμπειρα Συστήματα στη Γεωπληροφορική Print
Wednesday, 26 March 2008 10:36

6612 Έμπειρα Συστήματα στη Γεωπληροφορική


(Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Αργιαλάς)

  • Εισαγωγή στην Τεχνητή Ευφυία και στα Έμπειρα Συστήματα.
  • Συμβολική Αναπαράσταση Γνώσης.
  • Συμβολικές μέθοδοι εξαγωγής συμπερασμάτων και διαδικασίες ελέγχου αποφάσεων.
  • Αναπαράσταση και εξαγωγή συμπερασμάτων με αβέβαιη ή ασαφή γνώση.
  • Αρχιτεκτονική εμπείρων συστημάτων.
  • Βήματα ανάπτυξης ενός εμπείρου συστήματος.
  • Γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία ανάπτυξης εμπείρων συστημάτων.
  • Ανασκόπηση εμπείρων συστημάτων στις Γεωεπιστήμες.

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 18 November 2010 13:10