Ερευνητικά Θέματα στα ΣΓΠ. Print
Wednesday, 26 March 2008 10:35

6611 Ερευνητικά Θέματα στα ΣΓΠ.


(Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Κάβουρας)

 • Συλλογή και Επεξεργασία Χωρικών Δεδομένων
 • Γεωγραφική Απεικόνιση
 • Αναγνώριση Γεωγραφικής Πληροφορίας
 • Διαλειτουργικότητα Γεωγραφικής Πληροφορίας
 • Έννοια της Κλίμακας
 • Χωρική Ανάλυση σε περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Το Μέλλον της Υποδομής Γεωγραφικών Δεδομένων
 • Αβεβαιότητα Χωρικών Δεδομένων και Ανάλυσης σε ΣΓΠ
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Κοινωνική Επίδραση
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για το Χώρο
 • Ακρίβεια Βάσεων Χωρικών Δεδομένων - Οπτικοποίηση της Ποιότητας Χωρικών Δεδομένων
 • Μοντέλα Χώρου-Χρόνου στα ΣΓΠ

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 18 November 2010 13:10