Ερευνητική Μεταπτυχιακή Εργασία Print
Thursday, 20 March 2008 19:49
Έρευνα και συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας. Η τελευταία αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική εργασία και αξιολογείται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ που ορίζεται από την ΕΔΕ.